Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Protokol o montáži LPG

Stále častejšie sa na nás, montážne pracoviská LPG obracajú motoristi s požiadavkou na vystavenie kópie „Protokolu o montáži LPG“. Bez neho už dnes vozidlá s LPG nesmú úspešne absolvovať STK a EK.

Potreba mať (a predložiť) ho platí od nepamäti. Avšak s príchodom nového zákona o cestnej doprave (zákon 106/2018 Z.z.) to už od 20.5.2019 bez protokolu na STK „neukecáte“.
Podmienky sa zmenili...
Všetky vozidlá, ktorých prestavba na LPG (CNG) bola vykonaná na Slovensku musia predložiť tento doklad automaticky. Bez neho Vaše vozidlo na STK a EK ani neprijmú.

Opatrenie (sprísnenie podmienok) bolo prijaté pre potrebu overenia, či bola prestavba vozidla vykonaná v súlade s požiadavkami, ktoré na montáže LPG kladie medzinárodný predpis EHK č.115.
To je potrebné na zaistenie Vašej bezpečnosti, bezpečnosti posádky vozidla a ostatných účastníkov cestnej premávky.
Snáď (a možno aj) preto môžme konštatovať, že LPG je stále SPOĽAHLIVÉ a BEZPEČNÉ palivo.


Doklad je úradným tlačivom a vyzerá takto: 

Čo robiť, keď ho práve neviete nájsť, prípadne ho nemáte vôbec ?

Ak máte prestavbu vykonanú u nás, stačí nám zavolať.
Pokiaľ prestavbu vykonala iná firma a Vy neviete ktorá,  tu nájdete základné pravidlá a postupy ako zistíte o Vašom LPG takmer všetko:

Doklad k prestavbe na LPG urobenej po 07/2006

V dolnej časti formulára na stránke www.datagas.sk do políčka Overenie montáže zadajte VIN číslo Vášho vozidla.

Tu si môžete overiť kto do vozidla LPG (CNG) namontoval a aká značka a typ plyn. zariadenia (splynovača) vo vozidle má byť namontovaná.

 1. ak sa vozidlo v systéme nachádza - kontaktujte pracovisko, ktoré prestavbu vykonalo
 2. ak sa vozidlo v systéme nachádza, ale pracovisko už neexistuje postup nájdete tu...
 3. ak sa vozidlo v systéme nenachádza, postup nájdete na spodku tohoto článku (1)

 

Doklad k prestavbe na LPG urobenej pred 07/2006

K prestavbám áut na LPG pre týmto termínom bolo vystavované potvrdenie prestavby.
V tom čase malo názov:

"Potvrdenie o technickej spôsobilosti plynového zariadenia"
Vyzerá takto a samozrejme je platným dokladom:
(Ilustračné foto dokladu k zariadeniu Lovato. Iné značky sa môžu mierne líšiť farebne, nie však obsahovo. Jedná sa takisto o predpísané tlačivo)

Vydanie opisu potvrdenia

Opis tohto „Potvrdenia o technickej spôsobilosti plynového zariadenia“ žiadajte u pracoviska, ktoré prestavbu v tom čase vykonalo. 

Pokiaľ pracovisko (firma) už neexistuje v prvom rade zistite aký systém je vo Vašom vozidle namontovaný a zavolajte.
Pomôžeme Vám u nás alebo vo Vašom najbližšom pracovisku LPG (v súčinnosti s dovozcom konkrétnej značky LPG zariadenia).

 


Ak zistíte skutočnosť, že údaje o montáži LPG sa v automatizovanom informačnom systéme nenachádzajú:

 • overte, či nejde o vozidlo dovezené zo zahraničia s už namontovaným a schváleným plynovým zariadením. 
  Overenie je možné na 
  www.seka.sk po zadaní ŠPZ alebo VIN. Je tam história Vášho vozidla,a ak na EK prišlo prvýkrát so značkou JDVxxxx a je tam uvedený BA/LPG ide o dovoz s LPG.
  V prípade vozidla dovezeného zo zahraničia s už namontovaným a schváleným plynovým zariadením (splynovačom) "protokol o montáži PZ" nepotrebujete.

 • ak nejde o dovoz - požiadajte ten Obvodný úrad pre dopravu, v ktorého pôsobnosti bol vykonaný zápis prestavby do Osvedčenia o evidencii, aby vydal opis z príslušného spisu v archíve Obvodného úradu pre dopravu. Na protokol potvrdí, že kópia je totožná s originálom v spise.

Ak neviete, o ktorý Okresný úrad, odbor dopravy (v minulosti obvodný) ide, požiadajte o sprístupnenie informácie, v ktorom okrese (obvode) bola vykonaná zmena typu paliva Dopravný inšpektorát v Evidencii vozidiel v mieste svojho bydliska.


Ak nie sú splnené horeuvedené podmienky, nie je možné vystaviť opis protokolu o montáži PZ. 

 

Hľadať

No Internet Connection