Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Ochrana ventilov pri LPG

Ochrana ventilov pri LPG (Ľudovo nazývané aj mazanie ventilov). Tento spôsob ochrany motora (najmä ventilov a ich sediel) určite poznáte aj pod ľudovo viac zaužívaným názvom "mazanie ventilov".

Samotná myšlienka má korene v Austrálii kde vzhľadom k vyšším teplotám vzduchu vznikla potreba zlepšiť účinok chladenia motorov poháňaných plynom LPG (aj CNG). Preto firma FlashLube - klikni, prišla už v roku 1979 s týmto produktom na tamojší trh. Jedná sa o aplikáciu špeciálneho média (dalo by sa povedať "oleja") so špeciálnym zložením do sacieho potrubia počas chodu motora. Spôsob dávkovania vysvetlím nižšie.
Nápad sa osvedčil a presadil postupne po celom svete. Postupne ho prevzali aj iní výrobcovia, u nás sú okrem produktov FlashLube známe aj obdobné produkty V-Lube a JLM.
Pozn.:V našich končinách nieje potrebný ani tak kvôli vysokým teplotám ovzdušia, ale kvôli nadlimitnému obsahu síry v nekvalitných a lacných palivách. Pri tankovaní kvalitného, aditivovaného LPG so správnym zložením v zmysle predpísaných noriem často nieje jeho použitie bezvýhradne nutné.

Optimálna dávka média je podľa výrobcov približne 1 liter náplne na 1.000 litrov paliva.

Produkt plní v motore dve úlohy.
Tou prvou je vytvoriť na styčných plochách pohyblivých častí ochrannú vrstvu, ktorá okrem mazania napomáha lepšie odvádzať teplo hlbšie do telesa hlavy valcov, telesa ventilu samotného a v neposlednom rade valcov a piestov motora vytvorením ochrannej vrstvy. Táto mikro vrstva napomáha motoru lepšie zvládať tepelné namáhanie dotknutých častí.
Druhá, nezanedbateľná rola je tlmenie (znižovanie) teploty horenia v spaľovacom priestore.
Potrebu použitia tohto spôsobu ochrany ako prevenciu doporučujem konzultovať s montážnym pracoviskom, ktorému prestavbu zveríte. Kvalifikovaný personál by Vám mal vedieť preveriť, či je jeho použitie vo Vašom aute potrebné a správne poradiť. Napríklad u nás disponujeme skúsenosťami a databázou, v ktorej je možné overiť potrebu (stále existuje veľmi široká škála motorizácií ktoré sú svojou konštrukciou vyhotovené tak, že je aplikácia ochrany priam zbytočná).
Pokiaľ Váš motor patrí medzi tie, kde sa použitie odporúča je dobré správne sa rozhodnúť, ktorý variant si vyberiete. Vyrábajú sa v podstate dva varianty, ktoré sa líšia spôsobom dopravy ochranného média.
Prvý, lacnejší je podtlakový (mechanický) variant (tento je aj na ilustračnom obrázku). Aplikuje sa do motora prisávaním na základe veľkosti (sily) podtlaku v sacom potrubí zo špeciálnej nádobky cez nastavovaciu skrutku. Túto je potrebné správne nastaviť a v predpísaných intervaloch kontrolovať správnosť dávkovania. Tým, ktorí poznajú prácu motora zrejme nebude potrebné vysvetľovať, že dávkovanie týmto spôsobom funguje "opačne" pretože veľkosť podtlakovej sily klesá priamo úmerne so zošliapnutím plynového pedálu. Pri zošliapnutom plyne sa dávka zmenšuje a naopak-pri práci motora na voľnobeh je dávka najvyššia. Pokiaľ je však Vašou prioritou cena produktu v zásade postačuje aj tento spôsob.
Pre "fajnšmekrov" (a preplňované motory, s turbom) existuje elektronická verzia, ktorá dopravuje médium do motora nútene (vlastným čerpadlom) s elektronickým riadením dávky samostatnou riadiacou jednotkou. Táto je prostredníctvom dodávanej kabeláže prepojená s riadiacimi jednotkami motora a plne s nimi spolupracuje. Medzi jeho výhody patrí presné dávkovanie v závislosti na záťaži motora, vypnutie dávkovania pri práci motora v režime benzín a šikovnou pomôckou je aj kontrolné LED svetielko spravidla v zornom poli vodiča ktoré Vás upozorní na prípadnú potrebu doplnenia náplne do nádobky. Tento variant poskytuje najvyššiu možnú mieru komfortu.
Mechanická verzia sa montuje v orientačných cenách okolo 80 €, elektronická verzia stojí cca 240 €.

Pokiaľ som Vám týmito riadkami pomohol zorientovať sa v tejto problematike budem rád, ak mi napíšete, čo Vás v spojitosti s ochranou ventilov zaujíma a nenašli ste to v tomto mini-článku. Ak sa Vám článok páči potešíte mňa a aj potenciálnych záujemcov jeho zdieľaním na sociálnych sieťach a medzi známymi, ktorým by mohol pomôcť.

Hľadať

No Internet Connection